بخوانید

کشف کنید چگونه یافته‌های اخیر در تمامی حوزه‌های علم ما را به سمت ایمان مسیحی‌ هدایت می‌کنند.

وبلاگ‌ها
دلیل جدید امروز برای باور
هیو راس در وبلاگ خود عشق خود به علم را با میل خود به ایمان آوردن مردم به مسیح در هم آمیخت و شواهد و دلایل جدیدی از علم برای ایمان به خدای کتاب مقدس ارائه می دهد.
طراحی سلول
فاضله رعنا به بررسی تحولات بیوشیمی و علوم زیستی می پردازد که شواهدی دال بر وجود خدا و قابل اعتماد بودن کتاب مقدس کشف می کند.
بازتاب ها
کنت سمپلز می نویسد که چگونه حقایق اعتقادی بزرگ ایمان (تثلیث، تجسم، کفاره، خلقت ex nihilo، نجات از طریق فیض، و غیره) منحصراً با عقل سازگار است.
رویدادهای تاثیرگذار
جف زورینک می نویسد تا نشان دهد که علم چقدر ابزار قدرتمندی است تا جلال خدا را اعلام کند و به دانشمندان کمک کند تا بفهمند چگونه اکتشافات علمی تثبیت شده مشروعیت و عقلانیت ایمان مسیحی را نشان می دهد.
صداها
دلایل باور اعضای انجمن محققین تخصص خود را در موضوعات مختلف مرتبط با علم و ایمان به اشتراک می گذارند.