مصاحبه ها

سخنرانی‌‌های دانشمندان دلایلی برای ایمان داشتن را دربارهٔ موضوعات روز در حوزهٔ علم، منطق و ایمان مسیحی‌ بشنوید.

پادکست دلایلی برای ایمان داشتن


فایل‌های صوتی دلایلی برای ایمان داشتن