مشارکت کنید

کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ مشارکت با دلایلی برای ایمان داشتن در رویدادها، جامعۀ علمی‌ و تعلیمات آنلاین

مناسبت ها
Location: Omaha, NE
Date: October 4, 2024 - October 6, 2024
Type: In-person
Location: Brighton, TN
Date: August 24, 2024 - August 25, 2024
Type: In-person
Location: Maryland Heights, MO
Date: May 18, 2024 - May 19, 2024
Type: In-person
به انجمن ما بپیوندید.

جامعهٔ مشارکت ماهیانه

جامعۀ مشارکت ماهیانۀ ما که تحت عنوان مبلغین حقیقت شناخته می‌شوند، گروهی از خادمین هستند که خود را وقف اعلام حقیقت خداوند از طریق دلایل منطقی‌ و تحقیقات علمی‌ کرده‌اند. اعضای سخاوتمند حامیان مالی ماهیانهٔ "دلایلی برای ایمان داشتن"، پایه‌های خدمت ما محسوب می‌شوند و باعث تبدیل زندگی‌ و ایمان بسیاری از مردم و همچنین تقویت مسیحیان در سر تا سر جهان شده‌اند.

جامعه علمی

انجمن علمی‌ "دلایلی برای ایمان داشتن" فرصت‌هایی را برای دانشمندان، الهیات دانان و فیزیک دانان فراهم کرده است تا بتوانند رابطهٔ بین علم و ایمان را کنکاش نمایند. اعضای انجمن همچنین محتواهای علمی‌ را به سازمان "دلایلی برای ایمان داشتن" اضافه می‌نمایند.
Four people engaging in a Lively Discussion

انجمن مدافعین مسیحی‌

انجمن علمی‌ متخصصین و خادمین عادی که در دلایلی برای ایمان داشتن تعلیم دیده‌ا‌ند نقشی حیاتی را در بشارت انجیل در گفتگوهای علمی‌ با غیر مسیحیان ایفا می‌کنند و آنها را به گروه‌های کوچک دفاعیات مسیحی‌ هدایت می‌کنند و همچنین در خدمت‌های دانشگاهی و سایر خدمت‌ها مشارکت دارند.

شعبه‌ها

شعبه‌های "دلایلی برای ایمان داشتن" در راستای‌ ایجاد ارتباط بین انجمن‌های "دلایلی برای ایمان داشتن تاسیس" شده‌اند همچنین شعبه های دلایلی برای ایمان داشتن در گفتگوهای سازنده سعی‌ دارند بدبینان را دعوت نمایند تا به مسیح ایمان آورده او را پیروی کنند.
آموزش آنلاین

دروس نهاد آموزشی دلایل

سازمان دلایل برترین تولید کنندهٔ محتوا برای دروس دفاعیات علمی‌ مسیحیان در مقاطع تحصیلی‌ بالا می‌باشد.

ادامهٔ تحصیل دهید

واحد‌های آموزش مداوم معتبر معلمین و اساتید را برای گفتگوهای روحانی با دانش آموزان تجهیز می‌کند.

راهنمای اساتید و آموزگاران

دلایلی برای ایمان داشتن منابع گوناگونی را در اختیار آموزگاران و اساتید می‌گذارد تا به دانش‌آموزان خود نشان دهند بین علم و ایمان دشمنی وجود ندارد.