کتابخانه

به سادگی بین هزاران مقاله و ویدئو و پادکست که طی دهه‌های متمادی توسط دانشمندانِ “دلایلی برای ایمان داشتن” جمع آوری شده؛ جستجو کنید.

دیگران چه مطالبی را جست و جو کردند
همه موضوعات
جدیدترین مطالب منتشر شده
مدل آفرینش کیهانی بیگ بنگ (مهبانگ) یک نکته مثبت بزرگ برای اثبات علمی صحت کتاب مقدس و ایمان مسیحی بوده است. هفته گذشته مقاله‌ای...
برای من شخصاً، مدل ایجاد انفجار بزرگ اصلی ترین عامل بود که باعث شد شاگرد عیسی مسیح شوم. از 7  سالگی دانش آموز سرسخت...
مدل برتر خلقت کیهانی، یک مدل ایجاد مهبانگ داغ است که به مدل ΛCDM معروف است. مهبانگ داغ به این اطلاق می شود که...
گاهی ارائه دفاعیات فقط دفاع از ایمان در برابر کافران نیست و گاهی اوقات شامل توضیح مواضع اعتقادی ما به سایر مسیحیان نیز می...