6

رویدادهای تاثیرگذار

جف زورینک می نویسد تا نشان دهد که علم چقدر ابزار قدرتمندی است تا جلال خدا را اعلام کند و به دانشمندان کمک کند تا بفهمند چگونه اکتشافات علمی تثبیت شده مشروعیت و عقلانیت ایمان مسیحی را نشان می دهد.