فاضال رانا

رئیس و مدیرعامل

من با درماندگی نگاه کردم که پدرم مسلمان بود. اگرچه من و او درباره گرویدنم به مسیحیت بحث می‌کردیم، اما او هرگز حقیقت ایمان مسیحی من را پذیرفت.

به عنوان یک دانشجوی فارغ التحصیل که در رشته بیوشیمی تحصیل می کردم، شیفته پیچیدگی، ظرافت و پیچیدگی سلول شدم. ناکافی بودن سناریوهای تکاملی برای توضیح منشأ زندگی مرا وادار کرد تا به این نتیجه برسم که زندگی باید از یک خالق باشد. خواندن موعظه روی کوه مرا متقاعد کرد که عیسی واقعاً همان کسی است که مسیحیان ادعا می‌کنند اوست: خداوند و ناجی. با این حال، تشویق دیگران برای پیوستن به من در پیروی از مسیح برای من مهم نبود – تا زمانی که پدرم فوت کرد. مرگ او این را تغییر داد.

در سال 1999، من سمت خود را در تحقیق و توسعه در یک شرکت Fortune 500 ترک کردم تا به Reasons to Believe بپیوندم. احساس می‌کردم مهم‌ترین کاری که به‌عنوان یک دانشمند می‌توانم انجام دهم این بود که به مسیحیان و غیرمسیحیان به طور یکسان شواهد علمی قوی برای وجود خدا و قابل اعتماد بودن کتاب مقدس را نشان دهم.

[…] من خودم را وقف عذرخواهی مسیحی و استفاده از علم به عنوان ابزاری برای ایجاد پل با بی ایمانان کردم.

Biography

Fazale “Fuz” Rana، بیوشیمیدان، رئیس، مدیر عامل و محقق ارشد Reasons to Believe (RTB) است، سازمانی که به انتقال پرونده علمی قدرتمند وجود خدا و قابلیت اطمینان کتاب مقدس به مسیحیان و غیر مسیحیان اختصاص دارد.

فوز در دوران تحصیلات تکمیلی به مسیحیت گروید. اگرچه او در ابتدا پارادایم تکاملی را پذیرفت، اما در نهایت به این نتیجه رسید که فقط مشارکت خالق می تواند ظرافت سیستم های بیوشیمیایی را توضیح دهد. پس از اینکه کشیش او را به خواندن کتاب مقدس دعوت کرد، فوز به صحت ادعاهای مسیح و نیاز خود به یک نجات دهنده متقاعد شد.

Fuz مدرک لیسانس شیمی را با بالاترین افتخارات (کالج ایالتی ویرجینیای غربی) و دکترا در شیمی با تأکید بر بیوشیمی (دانشگاه اوهایو) دریافت کرد و کار فوق دکترا را در دانشگاه‌های ویرجینیا و جورجیا به پایان رساند. قبل از پیوستن به RTB در سال 1999، او به مدت هفت سال به عنوان دانشمند ارشد در تحقیق و توسعه برای Procter & Gamble کار کرد.

تا به امروز، Fuz بیش از 500 مخاطب دانشگاه، کلیسا و کنفرانس در ایالات متحده و خارج از کشور سخنرانی کرده است. کتاب‌های او عبارتند از Humans 2.0 ، The Cell’s Design و Fit for a Purpose .

Upcoming Events

رویدادهای با فاضله رعنا و تیم پژوهشگر دلایل باور را اینجا ببینید .

Promotional Items

Download the latest photos of Fazale Rana. A variety of styles and poses are available to use for outreach event publicity or in conjunction with a media interview.

Photos

One Sheet

Biography

Fazale “Fuz” Rana، بیوشیمیدان، رئیس، مدیر عامل و محقق ارشد Reasons to Believe (RTB) است، سازمانی که به انتقال پرونده علمی قدرتمند وجود خدا و قابلیت اطمینان کتاب مقدس به مسیحیان و غیر مسیحیان اختصاص دارد.

فوز در دوران تحصیلات تکمیلی به مسیحیت گروید. اگرچه او در ابتدا پارادایم تکاملی را پذیرفت، اما در نهایت به این نتیجه رسید که فقط مشارکت خالق می تواند ظرافت سیستم های بیوشیمیایی را توضیح دهد. پس از اینکه کشیش او را به خواندن کتاب مقدس دعوت کرد، فوز به صحت ادعاهای مسیح و نیاز خود به یک نجات دهنده متقاعد شد.

Fuz مدرک لیسانس شیمی را با بالاترین افتخارات (کالج ایالتی ویرجینیای غربی) و دکترا در شیمی با تأکید بر بیوشیمی (دانشگاه اوهایو) دریافت کرد و کار فوق دکترا را در دانشگاه‌های ویرجینیا و جورجیا به پایان رساند. قبل از پیوستن به RTB در سال 1999، او به مدت هفت سال به عنوان دانشمند ارشد در تحقیق و توسعه برای Procter & Gamble کار کرد.

تا به امروز، Fuz بیش از 500 مخاطب دانشگاه، کلیسا و کنفرانس در ایالات متحده و خارج از کشور سخنرانی کرده است. کتاب‌های او عبارتند از Humans 2.0 ، The Cell’s Design و Fit for a Purpose .

Upcoming Events

رویدادهای با فاضله رعنا و تیم پژوهشگر دلایل باور را اینجا ببینید .

Promotional Items

Download the latest photos of Fazale Rana. A variety of styles and poses are available to use for outreach event publicity or in conjunction with a media interview.

Photos

One Sheet