رویداد‌ها و جلسات پیش رو

دانشمندان دلایلی برای ایمان داشتن پیغام امید و حقیقت را در سر تا سر جهان به مخاطبین تقدیم می‌کنند. از کلیساها و دانشگاه‌ها تا کنفرانس‌ها، دانشمندان ما همواره مایلند با بدبینان گفتگو کنند و ایمان داران مسیحی‌ را تجهیز نمایند. هدف ما این است که از علم صحیح و حقایق قابل سنجش در راستای‌ ارائه دلایلی قدرتمند برای ایمان داشتن به خداوند کتاب مقدس استفاده کنیم.

وقت گرفتن برای ملاقات با دانشمندان ما

گروه دانشمندان ما در زمینهٔ مواردی نظیر نظریهٔ خلقت در کتاب مقدس و دفاعیات مسیحی‌ و کشفیات علمی اخیر اطلاعات برجسته و ویژه‌ای را در اختیارتان می‌گذارند. رزرو کردن قرار ملاقات با یکی‌ از دانشمندان دلایلی برای ایمان داشتن جهت حضور در مراسم‌ها و برنامه‌های‌ رسانه‌ای.

رزرو کردن قرار ملاقات با دانشمندان ما