اکتشافات علمی و خدا : جهان، بخش اول

کیهان چگونه به وجود آمد؟ قرن گذشتهه تضاد فاحشی را بین آنچه دانشمندان سکولار انتظار داشتند در مورد سوالات بزرگ “منشا هستی” بیابند وآنچه تحقیقات علمی واقعا کشف کرده، آشکار کرده است. من در قسمت اول این مجموعه، در مورد این تضاد در خصوص منشا جهان بحث خواهد کرد. من در بخش های بعدی به نوبه خود به مطالبی درخصوص منشا منظومه شمسی، زمین و گونه های انسانی اشاره خواهم نمود.

خاستگاه کیهان

فیلسوف یونانی ارسطو (384-322 قبل از میلاد) حدس می زد که کیهان ازلی است. در قرن هجدهم، متفکران سکولار با الهام و خط فکری ارسطو اغلب استدلال میکردند که جهان فیزیکی از نظر قدمت ازلی و احتمالا بی نهایت است. جهان به عنوان یک واقعیت خشن بدون آغاز و در نتیجه بدون نیاز به علت وجودی تلقی میشد. برتراند راسل دیرباور، در مناظره معروف خود در بی بی سی درباره وجود خدا با فیلسوف کاتولیک فردریک کاپلستون، اصرار داشت که جهان «صرحا وجود دارد».

در نیمه اول قرن بیستم، دیدگاه کیهان شناس معروف به نظریه حالت پایدار در میان دانشمندان سکولار رایج بود. این دیدگاه منعکس کننده این باور در جهان بود که جهان دارای منبع انرژی مداومی است که به کیهان اجازه می دهد در یک وضعیت وجودی ثابت باقی بماند . از نظر فلسفی، یک جهان ازلی با دیدگاه الحادی و طبیعت گرایانه با واقعیت سازگارتر به نظر می رسد. زیرا اگر جهان ازلی باشد، نیازی به تبیین علی ندارد، بنابراین نیازی نیست که وجود خدا را به عنوان یک آفریننده علّی ضروری فرض کنیم. (اگرچه، از قضا آتئیست ها اغلب درک نمی کنند که اگر خدا به عنوان یک موجود ازلی و ضروری وجود داشته باشد، اصلا نیازی به توضیح علّی ندارد)

کیهان شناسی مهبانگ

با این حال، در طول بیست و پنج سال گذشته، کیهانشناسی مهبانگ مورد آزمایش های گسترده ای قرار گرفته و به عنوان مدل علمی غالب برای منشأ جهان ظاهر شده است. بر اساس این نظریه تثبیت شده، جهان (شامل ماده، انرژی، زمان و فضا) حدود 14 میلیارد سال پیش، از آغازی منفرد پدید آمده است. بنابراین، دانشمندان نتیجه می گیرند که جهان ازلی نیست. مدل پایه کیهان شناسی مهبانگ اکنون جایگزین نظریه حالت پایدار به عنوان مبدأ غالب جهان شده است. و در حالی که بیگ بنگ همچنان به عنوان یک نظریه شناخته می شود، اکثر اخترفیزیکدانان برجسته استدلال می کنند که این نظریه پایدار و غیرقابل نقض باقی خواهد ماند. نظریه های چندجهانی ممکن است این ایده که جهان ما شروعی منحصر به فرد داشته است را به چالش بکشد، اما ایده چندجهانی همچنان در حد حدس و گمان است و فاقد تأییدیه های علمی مستقیم است.

جهانی با آغازی منحصر به فرد از هیچ، آخرین چیزی بود که دانشمندان سکولار فکر می کردند کشف خواهد شد. مشکل طبیعت گرایان آتئیست این است که کیهان شناسی بیگ بنگ تا چه اندازه به آموزه های کتاب مقدس در مورد آفرینش هستی از هیچ (ex nihilo) شباهت دارد.(خدا جهان را از هیچ آفریده است [no preexisting materials]: پیدایش 1:1؛ امثال 3:19؛ رومیان 4:17؛ تیطُس 1:2؛ عبرانیان 11:3).

در اینجا تضادی بین انتظارات و پیشرفت های علمی نهفته است. در اینجا تضادی بین انتظارات و پیشرفت های علمی نهفته است. دانشمندان سکولار فکر می کردند که یک جهان ازلی و خودکفا (بی نیاز از غیر) را کشف خواهند کرد، اما چیزی که در واقع کشف کردند، جهانی بود که شروعی منحصر به فرد داشت و اکنون آنها با یک واقعیت مشروط یعنی کیهان روبرو هستند که الزاما نیاز به توضیحی عِلّی دارد. در حالی که بدون شک بسیاری از دانشمندان از این کشف شگفت زده شدند، متکلمان مسیحی انتظار آن را داشتند. بنابراین، به نظر می رسد که اکتشافات علمی پیشرفته در مورد منشاء جهان (آغاز منحصر به فرد همه چیز) با خداباوری مطابقت دارد.

بازتاب ها: نوبت شماست

کیهان شناسی مهبانگ چگونه بر این ادعای سکولارها که علم از الحاد (آتئیسم) حمایت می کند تأثیر می گذارد؟ از بازتاب ها در وردپرس دیدن کنید و پاسخ و نظرات خود را بنویسید.

منابع

  • * برای اطلاعات بیشتر در مورد مهبانگ و سایر نظریه های کیهان شناسی رقیب، به کتاب هیو راس(خالق و کیهان) ویرایش چهارم مراجعه کنید. (Covina, CA: RTB Press, 2018).
  • * برای اطلاعات بیشتر در مورد دکترین خلقت کتاب مقدس ex nihilo (پیدایش از هیچ)، به کتاب کنت ریچارد سمپلز (دنیای تفاوت) مراجعه کنید(Grand Rapids: Baker, 2007), 64-156