اکتشافات علمی و خدا : سیاره زمین، بخش سوم

در دو بخش اول این مجموعه ( اینجا و اینجا ) اشاره کردم که چگونه دانشمندان سکولار، با توجه به جهان بینی طبیعت گرایانه خود، انتظار داشتند کشف کنند که ما در یک جهان ازلی و بدون علت و همچنین در یک منظومه شمسی معمولی زندگی می کنیم. با این حال در هر دو مورد، دانشمندان از آنچه پیشرفتهای علمی نشان دادند شگفتزده شدند. در هر دو مورد، تضاد بزرگ دانشمندانی که یک جهان بینی صرفاً سکولار دارند این است که به نظر می رسد ویژگی های جهان و منظومه شمسی با انتظارات خداباوری نسبت به طبیعت گرایی الحادی مطابقت بیشتری دارند.

در این مقاله به طور خلاصه اشاره خواهم کرد که چگونه انتظارات خاص دانشمندان سکولار در مورد ویژگی های زمین نیز با آنچه علم نشان داده است بسیار متفاوت است و باز هم نتایج از الگوی مشابهی پیروی می کنند که انتظارات یک جهان بینی را بر دیگری ترجیح می دهد.

فرضیه زمین کمیاب

نیم قرن پیش اتفاق نظر دانشمندان سکولار بر این بود که زمین یک سیاره خاص نیست، بلکه یک سیاره معمولی بدون داشتن ویژگی کمیابی یا منحصر به فرد بودن است. بدون داشتن ویژگی کمیابی یا منحصر به فرد بودن است. بسیاری از دانشمندان فکر می کردند از آنجایی که زمین در مرکز کیهان قرار ندارد، پس یک چیز معمولی است. به عنوان مثال، در دهه های 1970 و 1980 دانشمندانی مانند کارل سیگان و فرانک دریک، زمین را به عنوان یک سیاره سنگی معمولی در مکانی غیر استثنایی در یک کهکشان معمولی توصیف کردند.

با این حال، این انتظار اولیه به چالش کشیده شده است. فرضیه زمین کمیاب معتقد است که زمین به عنوان یک سیاره متمایز است و حتی ممکن است خاص باشد. پیتر وارد و دونالد براونلی، دانشمندان دانشگاه واشنگتن، در کتابشان «زمین کمیاب: چرا زندگی پیچیده در جهان غیرمعمول است»، این دیدگاه را معرفی کرده اند.

آنها استدلال می کنند که جهان اساساً با حیات پیچیده دشمنی دارد و ممکن است حیات میکروبی در آن رایج باشد. با این حال، تکامل پیچیدگی بیولوژیکی از زندگی ساده روی زمین مستلزم مجموعه ای از شرایط استثنایی کمیاب است. بنابراین، زندگی پیچیده احتمالاً بسیار نادر است.

از جمله معیارهای ضروری برای حیات، یک سیاره زمینی با تکتونیک صفحه ای و اکسیژن، یک ماه بزرگ، میدان مغناطیسی، یک غول گازی مانند مشتری برای حفاظت و یک مدار مناسب در منطقه قابل سکونت ستاره است.1

همه دانشمندان این دیدگاه زمین کمیاب را قبول ندارند و برخی از این فرضیه انتقاداتی کرده اند(اینجا). با این حال دانشمندانی که از یک جهان بینی کاملاً طبیعت گرایانه استقبال می کنند ، انتظار داشتند که زمین عادی باشد، اما در عوض دلایل قابل قبولی برای فکر کردن به گونه احتمالی دیگری کشف کردند.

به نظر می رسد که فرضیه زمین کمیاب با جهان بینی خداباورانه و حتی کتاب مقدسی مطابقت دارد، اما این فرضیه از منظر الحادی و طبیعت گرایانه غیرمنتظره و نابجا به نظر می رسد. پس اگر خداباوری کتاب مقدس حقیقت باشد، زمین چگونه به نظر خواهد رسید؟ ظاهراً بسیار شبیه به آن چه که در حال حاضر است.

در بخش چهارم، در مورد موضوع استثناگرایی انسان و آنچه دانشمندان در مورد آن پیشبینی و کشف کرده اند، بحث خواهم کرد.

بازتاب ها: نوبت شماست

برای مسیحیان، زندگی بر روی سیاره ای که به نظر می رسد به طور ویژه ای طراحی شده است تا امکان زندگی انسان را فراهم کند، به چه چیزی استناد میکند؟ از بازتاب ها در وردپرس دیدن کنید و پاسخ و نظرات خود را بنویسید.

منابع

  • * برای اطلاعات بیشتر در مورد ویژگیهای منحصربه فرد زمین کتاب خالق و کیهان هیو راس، ویرایش چهارم را ببینید. The Creator and the Cosmos, 4th ed. (Covina, CA: RTB Press, 2018), 199–222.
  • * برای اطلاعات بیشتر در مورد استدلال به خدا از تنظیمات دقیق به کتاب 7 حقیقتی که جهان را تغییر داد اثر کنت ریچارد سمپلز مراجعه کنید. (Grand Rapids, MI: Baker, 2012), 113–15
پینوشت
  1. Wikipedia, s.v. “Rare Earth (book),” last modified December 8, 2018, 12:34 (UTC), https://en.wikipedia.org/wiki/Rare_Earth_(book).